Графици

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

От 26 до 28 май 2017 година ще се проведе Шестнадесетата национална конференция по клинична хомеопатия.

Новини

Програма на Шестнадесета национална конференция по клинична хомеопатия - Несебър, 26-28 май 2017 г.

Програма на шестнадесетата национална конференция по клинична хомеопатия - Несебър 26-28 май 2017 г.

Лекари

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Фармацевти

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Пациенти

Пациенти

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят.

При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда.

В  секцията За хомеопатията ще разберете какви са принципите на хомеопатичното лечение, как се произвеждат хомеопатичните лекарства, как протича хомеопатичният преглед, кои са лекарите-хомеопати и много друга полезна информация.

В секцията Справочник са дадени кратки разяснения за възможностите на хомеопатичното лечение при различните болести.

Обръщаме внимание, че  статиите не подтикват към самолечение, а целят по-добра информираност на пациента за възможностите на метода.

Хомеопатичното лечение, както всяко друго лечение се назначава след внимателна преценка на симптомите на пациента от квалифициран лекар.