Графици

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

От 26 до 28 май 2017 година ще се проведе Шестнадесетата национална конференция по клинична хомеопатия.

Новини

Принос на клиничната хомеопатия в терапията на мускулно-скелетни болки и други често срещани проблеми в общата медицинска практика.

Във вестник Форум медикус от 20 юни 2017 г. е публикувано резюме на най-мащабното фармако-епидемиологично проучване върху общата медицинска практика – EPI-3, чиято цел е да оцени ролята на хомеопатията в работата на общопрактикуващите лекари и да измери ползата за общественото здраве от използването на хомеопатични продукти в грижата за пациента.

Лекари

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Фармацевти

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Пациенти

Пациенти

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят.

При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда.

В  секцията За хомеопатията ще разберете какви са принципите на хомеопатичното лечение, как се произвеждат хомеопатичните лекарства, как протича хомеопатичният преглед, кои са лекарите-хомеопати и много друга полезна информация.

В секцията Справочник са дадени кратки разяснения за възможностите на хомеопатичното лечение при различните болести.

Обръщаме внимание, че  статиите не подтикват към самолечение, а целят по-добра информираност на пациента за възможностите на метода.

Хомеопатичното лечение, както всяко друго лечение се назначава след внимателна преценка на симптомите на пациента от квалифициран лекар.