Графици

Професионални срещи през ноември 2017 г.

Уважаеми колеги, каним ви на професионални срещи през ноември в следните градове:

Новини

Среща на управителния съвет на БМХО

Непознатият Бенковски - изключително увлекателна лекция, изнесена от Ивайло Кунев на срещата на УС на БМХО в Панагюрище на 9 декември 2017 г.

Лекари

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Фармацевти

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Пациенти

Пациенти

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят.

При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда.

В  секцията За хомеопатията ще разберете какви са принципите на хомеопатичното лечение, как се произвеждат хомеопатичните лекарства, как протича хомеопатичният преглед, кои са лекарите-хомеопати и много друга полезна информация.

В секцията Справочник са дадени кратки разяснения за възможностите на хомеопатичното лечение при различните болести.

Обръщаме внимание, че  статиите не подтикват към самолечение, а целят по-добра информираност на пациента за възможностите на метода.

Хомеопатичното лечение, както всяко друго лечение се назначава след внимателна преценка на симптомите на пациента от квалифициран лекар.