БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

За нас

 

Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) съществува от 1999 година и обединява интересите на специалистите, посветили се на изучаването и практикуването на хомеопатичния метод на лечение. Тя подпомага изучаването, развитието и практическото приложение на хомеопатията в България. Целта ѝ е да създаде условия за професионални контакти - вътрешни и международни с организации, които разглеждат хомеопатията като метод на лечение, практикуван от медицински специалисти.

БМХО осъществява връзки с официалните медицински учреждения и организации в България - Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Асоциацията на частнопрактикуващите лекари, Националната здравноосигурителна каса, частните осигурители и други сродни организации.

Тя съдейства за включването на хомеопатията като изучавана дисциплина в програмите на медицинските университети, съдейства хомеопатичните лекарства да се включат в системата на здравното осигуряване.

Активен член на организацията може да бъде всеки хуманен лекар, който се обучава или е завършил курсове по клинична хомеопатия по програми, одобрени от БМХО.

Асоциирани членове на БМХО могат да бъдат дентални лекари, магистър-фармацевти, ветеринарни лекари или студенти по тези специалности, обучаващи се или завършили курсове по клинична хомеопатия по програми, одобрени от БМХО. Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас.