БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професор Пейчев за атаките срещу хомеопатията

"Инсинуациите по темата трябва да бъдат прекратени!  Това са бивши ченове на БАН, пенсионери по настоящем - химици, физици, които са се събрали в агитка на пенсионера и се опитват да инициират писмо от името на БАН да се спре преподаването по хомеопатия в медицинските университети.

Ръководството на БАН изобщо няма представа кои са тези хора, къде се помещават и как са изпратили писмото до ректорите на медицинските университети."