БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Клинична хомеопатия - курс за студенти. Интервю на проф. Надка Бояджиева

В Медицинския университет в София се учи хомеопатия повече от 10 години. Курсът е свободноизбираем и включва базисни данни за хомеопатията като метод, както и информация за това кога и как се прилага, обясни проф. Надка Бояджиева.