Фармацевти

Хомеопатичните медикаменти – гаранция за сигурност 

Въвеждането на хомеопатията в научна схема

В основата на създаването на хомеопатичните лаборатории, в началото на миналия век, стоят лекарите, които предписвайки лекарства се уверяват в неизменната сигурност и точност при производството на хомеопатичния медикамент. Стремежът към постоянно търсене на ханемановата точност и технологичните нововъведения позволява да се усъвършенстват до последния детайл сигурността и възпроизводимостта на хомеопатичния медикамент БОАРОН. В нашия занаят, предвид специфичните характеристики на производството на хомеопатичния медикамент, всеки един детайл остава постоянна грижа на лаборатории БОАРОН.

Точността и опитът – необходимото равновесие

Качеството и сигурността на хомеопатичния медикамент зависят:

  • От използваните суровини, в съответствие с изискванията на хомеопатичната традиция и френската, европейската или американската фармакопеи
  • От прилагането на актуални фармацевтични изисквания, дефинирани от Агенцията за лекарства и правилата на добрата производствена практика

Качеството и сигурността на хомеопатичния медикамент почиват на:

  • строги процедури, които се гарантират от политиката на качеството и контрола, прилагани от добре обучен и компетентен персонал.
  • Непрестанният стремеж към научно издържана точност е в услуга на “неизмеримо малката доза” в лабораториите БОАРОН днес, така както и вчера.


Така лекари и фармацевти се доверяват напълно на качеството и терапевтичната сила на медикаментите, създадени в името на здравето на пациента.