Кога хомеопатия

Нова под категория - Кога хомеопатия, към секция Лекари

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДЕТЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ВРОДЕН СЪРДЕЧЕН ПОРОК И ПОСЛЕДВАЩИ РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС СИНДРОМ И БЕЛОДРОБНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Клиничен случай, илюстриращ резултата от хомеопатичното лечение на дете с вроден сърдечен порок, последващ респираторен дистрес-синдром и белодробни усложнения.
Автор: