Конференции на БМХО

Конференция
Основни теми
I. Първа национална конференция по клинична хомеопатия - Варна, 21 - 23 юни 2002 г. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ХОМЕОПАТИЯТА
II. Втора национална конференция по клинична хомеопатия - Варна, 06 - 08 юни 2003 г. ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
III. Трета национална конференция по клинична хомеопатия - Варна, 05 - 06 юни 2004 г. Законодателна рамка и мястото на хомеопатичните лекарства в публичното здравеопазване. 
Хомеопатичното лечение в травматологията и спортната медицина.
IV. Четвърта национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие -  Албена,  11 - 12 юни 2005 г. Регулаторна рамка на хомеопатичните лекарствени продукти в България. 
Алергиите - болестите на XXI век. 
Съвременни проучвания: хомеопатия и алергология.
V. Пета национална конференция по клинична хомеопатия, Варна, Албена, 02 - 04 юни 2006 г. ХОМЕОПАТИЯТА КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД В ОБЛАСТТА  НА НЕФРОЛОГИЯТА, УРОЛОГИЯТА И УНГ - ЗАБОЛЯВАНИЯТА
VI. Шеста национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена, 01 - 03 юни 2007 г. ХОМЕОПАТИЯТА КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД В ОБЛАСТТА НА АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА И  ПСИХОЕМОЦИОНАЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
VII. Седма национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена, 30 май  - 03 юни 2008 г. ХОМЕОПАТИЯТА КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД В ОБЛАСТТА НА АЛЕРГОЛОГИЯТА  И ДЕРМАТОЛОГИЯТА
VIII. Осма национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена - 29 - 31 май 2009 г. ГЕРИАТРИЯ, ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ. ПРЕДОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД
IX. Девета национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена - 28 - 30 май 2010 г. ХОМЕОПАТИЯТА И ДЕТЕТО
X. Десета национална конферерниция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена - 03 - 05 юни 2011 г.  ГОРЕЩИ ТОЧКИ В ИМУНО - АЛЕРГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА
ХI. Единадесета национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Варна, Албена 01-03 юни 2012 г.  ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА