Лекари

Обучение по хомеопатия за лекари

От учебната 2011/ 2012 г. обучението по клинична хомеопатия се осъществява в Медицинските университети на София, Варна и Пловдив и Плевен съвместно с ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ. 

Голяма част от времето е посветена на практически упражнения и обсъждане на клинични случаи.

Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Световната здравна организация (СЗО) преди осем години организира широкомащабно проучване1 с акцент върху различията между хомеопатичните лекарства,произвеждани в различните държави.

Клинични изследвания в областта на хомеопатията – експериментални проучвания

Представяне на различни клинични изследвания в областта на хомеопатията, отговарящи на съвременните изисквания и публикувани във водещи медицински списания
Автор:

АСПИРИН В АЛО- И ХОМЕОПАТИЧНИ ДОЗИ ВЪРХУ ХЕМОСТАЗАТА В АРТЕРИОЛИ НА ПЛЪХ

Доклад за действието на аспирин в алопатични и хомеопатични дози върху хомеостазата на животински модел. Докладът е изнесен на Втората национална конференция на БМХО във Варна, на 07-08 юни 2003 г.
Автор: