Лекари

Обучение по хомеопатия за лекари

От учебната 2011/ 2012 г. обучението по клинична хомеопатия се осъществява в Медицинските университети на София, Варна и Пловдив и Плевен съвместно с ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ. 

Голяма част от времето е посветена на практически упражнения и обсъждане на клинични случаи.