ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ЗА 2017 Г.

Темите на курсовете за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия за 2017 г.