Пациенти

Пациенти

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят.

При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда.

В  секцията За хомеопатията ще разберете какви са принципите на хомеопатичното лечение, как се произвеждат хомеопатичните лекарства, как протича хомеопатичният преглед, кои са лекарите-хомеопати и много друга полезна информация.

В секцията Справочник са дадени кратки разяснения за възможностите на хомеопатичното лечение при различните болести.

Обръщаме внимание, че  статиите не подтикват към самолечение, а целят по-добра информираност на пациента за възможностите на метода.

Хомеопатичното лечение, както всяко друго лечение се назначава след внимателна преценка на симптомите на пациента от квалифициран лекар.

БЕЗОПАСНО ЛИ Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ БРЕМЕННОСТ?

Хомеопатията може да се препоръчва по време на бременност. Бременните могат да се лекуват през всички периоди на бременността от крампи, гадене, нарушения на съня и други проблеми. Хомеопатията помага в хода на раждането и в следродовия период - възстановяване след раждане, засилване на млечната секреция, рагади по гърдите и др.

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят. При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда. Клиничната ефикасност на хомеопатията се доказва ежедневно от над 150 000 практикуващи я лекари по света, а така също и от множгобройните научни експерименти, провеждани над 50 години по най-строгите критерии на съвременната наука.

Къде да намеря лекар-хомеопат?

Най-добрата препоръка е препоръката от Вашия лекар или препоръка от ваш познат, доволен пациент. Вече във всички окръжни градове има практикуващи лекари-хомеопати.

Хомеопатичните лекарства

Хомеопатичните лекарства са едни от първите научно изработени лекарствени средства. Приложението им се определя след клинични експерименти при наблюдение на действието им върху болния и след предварителни фармакологични изследвания на използваните субстанции.
Автор: