Пациенти

Пациенти

Какво е хомеопатия?

Хомеопатията е ефикасен терапевтичен метод на природна основа, познат и уважаван в целия свят.

При лечение с хомеопатични лекарства се държи сметка за факта, че всеки човек е уникален, със своята индивидуалност, личностни характеристики, свой ритъм на работа и собствена обкръжаваща среда.

В  секцията За хомеопатията ще разберете какви са принципите на хомеопатичното лечение, как се произвеждат хомеопатичните лекарства, как протича хомеопатичният преглед, кои са лекарите-хомеопати и много друга полезна информация.

В секцията Справочник са дадени кратки разяснения за възможностите на хомеопатичното лечение при различните болести.

Обръщаме внимание, че  статиите не подтикват към самолечение, а целят по-добра информираност на пациента за възможностите на метода.

Хомеопатичното лечение, както всяко друго лечение се назначава след внимателна преценка на симптомите на пациента от квалифициран лекар.

Могат ли да се комбинират хомеопатичните лекарства с други?

Да, това е напълно възможно. Хомеопатията лекува много заболявания, но в отделни случаи лекарят може да предпише допълнително и други лекарства, освен хомеопатичните. Например може да се лекува мигрената с хомеопатични лекарства и хипертонията с лекарствата за хипертония.

МОГАТ ЛИ НЕЛЕКАРИ ДА ПРАКТИКУВАТ ХОМЕОПАТИЯ?

Тъй като хомеопатията е сравнително нов за България метод, лица без подходящото медицинско образование понякога си позволяват да “лекуват” по свои собствени “системи”, осланяйки се на факта, че хомеопатичните медикаменти са практически безвредни.
CYCLAMEN

CYCLAMEN

Произход, характерни признаци, съпътстващи симптоми, модалности и клинично приложение на хомеопатичния медикамент Cyclamen.