Справочник

ВНИМАНИЕ!


Информацията, съдържаща се в статиите в този раздел няма за цел да замести професионалния медицински преглед, необходимите консултации и изследвания при конкретен медицински проблем.

 

Терапевтичното поведение, описано в този сайт се базира на професионалната компетентност и клиничния опит на квалифицирани лекари-хомеопати, които споделят част от своите знания с цел разширяване на здравната култура на пациентите.

 

Тъй като симптомите всеки човек и случай са уникални, консултирайте се с квалифициран здравен специалист по отношение на Вашето здравословно състояние.

 

Тъй като винаги съществува минимален риск, администрацията на този сайт, а така също авторите на статиите не са отговорни за странични ефекти или последствия, които са резултат от предложения, лекарства или процедури, описани на сайта.

 

Моля, не използвайте този уебсайт, ако не сте склонни да поемете този риск.

 

Настоящото изявление е в съответствие с българското законодателство и е предмет единствено на юрисдикцията на Българските съдебни власти.