За хомеопатията

  • Какви са принципите на хомеопатичното лечение?
  • Какво представляват хомеопатичните лекарства?
  • Съвместимо ли е хомеопатичното лечение с другите лекарства?
  • Как се прави хомеопатичен преглед?
  • Какви са лекарите-хомеопати?
  • Къде да намеря лекар-хомеопат?

Отговорите на тези и други въпроси ще намерите тук.

Хомеопатичните лекарства

Хомеопатичните лекарства са едни от първите научно изработени лекарствени средства. Приложението им се определя след клинични експерименти при наблюдение на действието им върху болния и след предварителни фармакологични изследвания на използваните субстанции.
Автор:

Къде да намеря лекар-хомеопат?

Най-добрата препоръка е препоръката от Вашия лекар или препоръка от ваш познат, доволен пациент. Вече във всички окръжни градове има практикуващи лекари-хомеопати.
CYCLAMEN

CYCLAMEN

Произход, характерни признаци, съпътстващи симптоми, модалности и клинично приложение на хомеопатичния медикамент Cyclamen.