БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контакти с членове на управителния съвет на БМХО

Българска Медицинска Хомеопатична Организация

гр. София, пк 1407
ул. "Рилски езера", бл. 15, вх. А, ап. 1
тел.: 02 968 19 12, 0888 148 912
е-mail: bmhobg@gmail.com