БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контакти с членове на управителния съвет на БМХО

Българска Медицинска Хомеопатична Организация

гр. София 1408
ж.к. Южен парк, бл. 29, вх. Б, офис 1
тел.: 02 968 19 12, 0888 148 912
е-mail: bmhobg@gmail.com