БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 3-та лекция)
София - 13.04 - 14.04

 

 

  • Ролята на модалностите и съпътстващите симптоми за избора на хомеопатичен медикамент при остра и хронична патология

Лектор: проф. Людмил Пейчев

 

  • Хомеопатия в педиатрията

Лектор: д-р Слави Филчев