БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - Пловдив ( 1-ва лекция
Пловдив - 23.02 - 24.02

 

 

Сравнително разглеждане на медикаментите с натриев радикал – д-р Зорка Угринова

Хомеопатия в педиатрията – д-р Слави Филчев