БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Пловдив ( 2-ра лекция)
Пловдив - 23.03 - 24.03

 

 

Ролята на модалностите и съпътстващите симптоми за избора на хомеопатичен медикамент при остра и хронична патология – проф. Людмил Пейчев

Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания – д-р Мариян Иванов