БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Пловдив ( 3-та лекция)
Пловдив - 20.04 - 21.04

 

Интолеранс към храни. Хранителни предпочитания. Хомеопатично лечение на свързаната с тях имуно-алергична патология – д-р Петко Загорчев

Сикотичната реактивност и болестите на цивилизацията – д-р Иван Енев