БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професионална среща- Пловдив
Пловдив - 09.02 - 09.02

Град Пловдив

 9 февруари 2019г.- 10:00 часа

 Зала 2, Аудиторен комплекс МУ-Пловдив

 

Доц. Тихомир Дерменджиев, Катедра Микробиология към МУ Пловдив, Проф. Пейчев (Европейска Школа по Клинична Хомеопатия)

„Антибиотична резистентност и зимна патология“