БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Среща на Управителния съвет на БМХО
Панагюрище - 08.12 - 10.12

Годишна среща на Управителния съвет на БМХО.

Непознатият Бенковски - изключително увлекателна лекция, изнесена от Ивайло Кунев по време на годишната среща на УС на БМХО в Панагюрище.