БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професионална среща - Пловдив
Пловдив - 11.02 - 11.02

На 11 февруари, неделя в Пловдив ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на алопатичните препарати с акцент върху парацетамола."

Лектори ще бъдат проф. Надка Бояджиева, МУ София и д-р Петко Загорчев, ЕШКХ.


Начало на семинара: 10:00 ч.
Място на провеждане: МУ Пловдив, МБИ, Аудиторен комплекс