БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Поддържаща квалификация - София
София - 10.03 - 11.03

Курс за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия в София

Темите, разгледани на този курс ще бъдат:

"Техника на предписване на хомеопатичните медикаменти при често рецидивиращи и хронични заболявания: Ignatia amara, Nux vomica, Staphysagria, Gelsemium sempervirens – свръхчувствителните чувствителни типове от 4-ти квадрант"

представена от д-р Мариян Иванов и

"Клинична хомеопатия при хронична патология на паренхимни органи – ВТОРА ЧАСТ"

представена от д-р Петко Загорчев

Д-р Мариян Иванов

Ще бъде разгледана ролята на медикаментите за чувствителен тип в контекста на техниката за подбор на подходящите лекарства при често рецидивиращи и хронични заболявания. Ще се акцентира върху свръхчувствителните чувствителни типове – Ignatia amara, Nux vomica, Staphysagria, Gelsemium sempervirens. Ще се
дискутира ролята на съответните хомеопатични медикаменти за подобряване на качеството на живот на пациентите, заповлияване на психосоматичните оплаквания и за ограничаване на приема на алопатични медикаменти (респектив-
но на техните странични действия). Ще бъдат представени клинични случаи, илюстриращи гореизложеното.

Д-р Петко Загорчев

Презентацията е заключително то звено в цикъла на хроничната патология на тръбните и паренхимни органи и възможностите на хомеопатичното лечение.
Разгледани са основните патогенетични механизми в развитието на хроничните лезионни процеси при някои паренхимни органи - черен дроб, панкреас и сърце като резултат от въздействието на различни външни фактори в цялостната верига на взаимодействие между ЦНС, невровегетативна, ендокринна и имунна системи.
Хроничната болест се разглежда не като изолирана хронична органна патология, а като отговор на целия организъм към хронично действащите агресивни фактори на външната среда.
Този поглед определя и мястото на хомеопатичното лечение в случаите, при които конвенционалното лечение ес недостатъчна ефективност.Акцентира се върху факта, че хомеопатичното лечение повлиява не само протичането на хроничната патология, но и качеството на живот при пациента.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам