БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професионална среща в Пловдив
Пловдив - 04.11

Тема: „Есенно-зимна патология“

Лектор: Д-р Иван Енев, ЕШКХ

Начало на семинара:10.00 ч.

Място на провеждане: зала 7, МБИ, Аудиторен комплекс, МУ Пловдив