БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия
Несебър - 25.05 - 27.05

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия ще се проведе в Несебър от 25 до 27 май 2018 година.

Темите на конференцията тази години са:


" Подкрепяща хомеопатична терапия в онкологията и хомеопатия при палиативни грижи"

" Приносът на хомеопатията в гериатрията и педиатрията"