БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ИЗПИТ- СОФИЯ
София - 14.04 - 14.04

 

Изпитът за завършилите Основния курс по клинична хомеопатия ще се проведе от 9 часа 13 часа в аудиториите на предклиничния център.