БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс- София ( 2-ра година, ИЗПИТ)
София - 06.04 - 06.04