БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс- Варна ( Изпит)
Варна - 13.04 - 13.04