Програма за обучение на лекари и фармацевти по клинична хомеопатия

Целта на първия модул от базисното обучение е курсистите да се запознаят с основите на хомеопатичния метод на лечение и с приложението на хомеопатичните лекарства при най-често срещаните остри заболявания.
Включва 6 двудневни семинара, провеждани веднъж месечно, в събота и неделя.
Предназначено е и се провежда съвместно за лекари и фармацевти до 5 семинар включително.
Последният шести семинар от първата година е предназначен само за лекари.

Първи семинар

Първи ден

Представяне, цели на обучението.
Увод в принципите на хомеопатичното лечение. История. Източници. Българска хомеопатична школа.
Място на хомеопатията в общата медицинска практика. Видове хомеопатично лечение: хомеопатия в острата патология, хомеопатия в хроничната патология, палиативно хомеопатично лечение.
Параметри на индивидуалната реактивност. 
Хомеопатични лекарства. Производство. Безкрайномалката доза – съвременните физикохимични и биологични обяснения. Хормеза. Значение на динамизацията.
Материя медика: Arnica montana, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens.

Втори ден

Хомеопатично лечение при травми на меките тъкани. Arnica Montana, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens , Hypericum perforatum, Ledum palustre.

Материя медика: Aconitum napellus, Ferrum phosphoricum, Belladonna.
Хомеопатично лечение при остър фебрилен синдром: Ferrum phosphoricum, Belladonna, Apis mellifica, Pyrogenium, Hepar sulfur, Mercurius solubilis.

Хомеопатично лечение при остър ринит.
Материя медика: Allium cepa.

 

Втори семинар

Първи ден

Материя медика: Bryonia alba, Gelsemium sempervirens, Phytolacca decandra, Stramonium.
Хомеопатично лечение при грип и грипоподобни синдроми. Прегракване, афония, ларингит. Различни видове кашлица. Tрахеит.

Втори ден

Материя медика: Apis mellifica, Hepar sulfur, Pyrogenium, Mercurius solubilis.
Хомеопатично лечение при остри гнойни процеси: хордеолум, фурункул, панарициум. Остри синуити. Отит и тонзилофарингит.

 

Трети семинар

Първи ден

Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.
Материя медика: Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica.

Хомеопатично лечение в кърмаческата възраст. Лошо храносмилане при кърмачето. Афтозен стоматит. Никнене на зъбите. Седалищен еритем. Безсъние.
Материя медика: Chamomilla vulgaris.
 Варицела, рубеола, морбили, паротит.

Втори ден

Хомеопатично лечение при травми със засягане на костите и нервната система: навяхвания, фрактури, травми на ЦНС и периферната нервна система. Arnica montana, Calcarea phosphorica, Natrum sulfuricum, Symphytum.
Материя медика: Ipeca, Drosera, Antimonium tartaricum.
Хомеопатично лечение при инфекции на долните дихателни пътища – бронхит, бронхиолит, пневмония.
Материя медика: Silicea, Sulfur iodatum, Arsenicum iodatum.

 

Четвърти семинар

Първи ден

Хомеопатично лечение в перинаталния период: подготовка за родова дейност, раждане, поддръжка на кърменето, астения и депресия след раждането.
Хомеопатично лечение при бременни. Повръщане по време на бременността. Прилошаване при пътуване.
Материя медика: Berberis vulgaris, Dioscorea villosa, Sabal serrulata, Cantharis vesicatoria.
Хомеопатично лечение при остра патология на отделителната система: остри пикочни инфекции, нефролитиазна криза, ретенция на урина.

Втори ден

Материя медика: Actea racemosa, Folliculinum, Luteinum.
Хомеопатчно лечение при дисменорея. Предменструален синдром.
Материя медика: Podophyllum peltatum, Aloe socotrina, Aesculus hippocastanum, Pulsatilla.
Хомеопатично лечение при остри смущения в гастроентерологията: остър гастроентерит, холелитиазна криза, хемороидална криза.

 

Пети семинар

Първи ден

Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора.
Материя медика: Sulfur, Phosphorus, Lycopodium clavatum.
Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: херпес симплекс, херпес зостер, молускум контагиозум, еризипел, пиодермии. Остра уртикария, ухапвания от насекоми, изгарания, измръзвания.

Втори ден

Материя медика: Thuya occidentalis. Medorrhinum, Psorinum.
Хомеопатично лечение при остри и обострени ревматологични заболявания: реактивен артрит, обострена артрозна болест, периартрит на рамената става, дископатия.
Понятие за хронична реактивност. Сикоза.