ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - АЛБЕНА 2010 Г.

ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  - АЛБЕНА 2010 Г.

Деветата национална конференция по клинична хомеопатия се проведе в Албена от 28 до 30 май. В работата на конференцията взеха участие над 400 лекари и фармацевти, членове на академичната общност, гости от  Румъния, Македония, Турция, Унгария и Индия.  Сред чуждите участници изпъкват имената на д-р С. Бадуличи и д-р И. Лунгу – Румъния, д-р И.  Заранди д-р М. Цветков, д-р З. Немет и д-р М. Буки – Унгария, които  споделиха своите виждания за значението и приложението на  метода на клиничната хомеопатия. 
Доказателство за авторитета на форума  е и нарастващия брой на участниците – лекари, фармацевти,  чуждестранни лектори от ЦОРХ- Унгария и ЦОРХ-Румъния, представители на изпълнителната и законодателната власт, както и на медиите. Конференцията  бе почетена от : Проф. В. Митев – Ректор на Медицински университет София;  Доц. Г. Паскалев – Ректор на Медицински университет , Пловдив; Проф. М. Маринов – Декан на Медицински факултет, Медицински университет София; Проф. Ил. Йовчев – Декан на Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив; Доц. Н. Ламбов – Декан на Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София; Доц. Д. Димитров - Декан на Фармацевтичен факултет, Медицински университет Варна;  Маг. фарм. М. Ненчев – Председател на Български фармацевтичен съюз,  Доц. М. Бошева – Началник Клиника по детски болести – Медицински факултет, Медицински университет Пловдив.

Основна тема на конференцията беше: "ХОМЕОПАТИЯТА И ДЕТЕТО".

 

Конференцията  бе открита от Председателя на БМХО и Директор на ЦОРХ-България – д-р Иван Несторов, който  отбеляза, че тя се провежда в една знакова година – годината, през която БМХО  отбелязва 10 години от създаването си  и когато завършва 13-ти випуск на ЦОРХ.  За този период  броят на лекарите, преминали успешно курсовете по клинична хомеопатия надхвърли 1500,  този на фармацевтите – 800 души, а на студентите,  избрали  да изучават клинична хомеопатия като свободно избираема дисциплината -1000 души.   Тези цифри говорят за  популярността, която клиничната хомеопатия  придоби през последното десетилетие в България. Заслуга за това имат преподавателите на ЦОРХ, Медицинските университети в страната, както и  цялата академична общност. 

След това кратко встъпително слово д-р Несторов даде думата на  д-р Драгомир Грудев – Директор на Боарон - България за приветствие. Д-р Грудев отбеляза, че за краткия период на  своето съществуване  в България клиничната хомеопатия се радва на все по-голям брой привърженици – както сред лекарите, така и сред пациентите. Особено популярна е тя сред децата, на които е посветена и настоящата конференция. 


Участниците в конференцията бяха поздравени от д-р Даниела Дариткова член на Парламентарната  комисия по здравеопазване в 41-то Народно събрание.  Д-р Дариткова, която е завършила курсовете по клинична хомеопатия и отдавна членува в БМХО, акцентира на факта, че хомеопатията  е не само терапевтичен метод, но и неделима част от  медицината. В България  нейното приложение е законодателно регламентирано и промени в това отношение не се очакват. Тя пожела на участниците успешна работа и напомни, че лекарят, освен добър клиницист,  трябва да бъде  и много позитивен, за да предаде своя позитивизъм  на пациента, което е предпоставка  за успешно лечение. 

Поздравителен адрес  до участниците и организаторите на конференцията изпрати д-р Цветан Райчинов – председател на  Български лекарски съюз , а  приветствие от името на Български фармацевтичен съюз  поднесе  неговият председател  -   маг.-фарм. Мирослав  Ненчев.С пожелание за ползотворна работа и още по-добри резултати в популяризирането и прилагането на хомеопатията за опазване здравето на българските граждани и най-вече на децата, на които е посветена тази конференция, се обърнаха и  представители на академичните среди.

С голям интерес бяха посрещнати докладите на: Проф Н. Бояджиева – Завеждащ Катедра по фармакология и токсикология, Медицински  факултет, МУ- София; Проф Г. Петрова, Фармацевтичен факултет, МУ- София; Проф. Р. Маджов, Клиника по хирургия,  МУ - Варна; Проф. Ил. Йовчев, УНГ клиника, Медицински факултет, МУ- Пловдив;  Доц. П. Переновска – Началник на  Клиника по детски болести , Медицински факултет, МУ- София; Доц. Д. Близнакова – Клиника по детски болести, МУ- Варна; Доц. Юл. Петрова, Катедра по неврология, Медицински  факултет, МУ- София; Проф. Х. Бояджиян – ДКЦ-1, Пловдив; Доц. Л. Пейчев – Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, МУ- Пловдив; Доц. Р. Радев – Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Пълната, и през трите дни на конференцията,  зала свидетелстваше за интереса на участниците към   разискваните теми.  Представени бяха общо 27 доклада, които предизвикаха оживени дискусии, умело модерирани от  д-р И. Несторов, д-р К. Добрев, д-р В.  Юрукова,  д-р И.  Енев, д-р П. Загорчев и доц. Л. Пейчев. Дейно участие  в  дискусиите взеха проф. Н.  Бояджиева, доц. Близнакова, доц. Радев и др. представители на академичната общност.

В навечерието на гала-вечерта получиха своите Удостоверения за завършен основен двугодишен курс на обучение  лекарите - курсисти на Медицинските университети от София, Пловдив и Плевен.  89  лекари от випуск 2010, както  и 113   лекари , преминали ежегодния курс за продължаваща квалификация по хомеопатия получиха тържествено своите Удостоверения . 
Своите Атестати по хомеопатия  получиха  и  66  фармацевти.

Закриването на конференцията, по традиция,   бе тържествено отбелязано с гала вечеря във Вариете театъра на Албена. За участниците и гостите на конференцията свири  на живо култовата формация „Dirty purchase”. 

Великолепните солисти  Амалия Георгиева и Емил Минчев показаха   невероятен артистичен заряд, харизма и певчески талант. Звездните  изпълнители, предвождани от соло китариста – Иван Лечев, се забавляваха страхотно, докато свиреха най-популярните си парчета. И, както предварително бяха обещали на организаторите, заразиха с настроението си залата и наистина направиха незабравим купон. Д-р Красимир Първанов получи заслужени аплодисменти за своите изпълнения на акустична китара.

 Раздадени бяха  и следните отличия: 
  
 

1. За особен принос в развитието на хомеопатията:
 • Проф.  Ваньо Митев, д.м., д.б.н. – Ректор на Медицински университет - София
 • Доц. Димитричка Близнакова, д.м. – Медицински университет – Варна
 • Доц.  Людмил Пейчев, д.м. – Медицински университет – Пловдив
 • Доц. Радослав Радев, д.м. – Тракийски университет – Стара Загора
2. За отличен успех на изпита по хомеопатична терапия:
  • Д-р Райна Томова – София
  • Д-р Лорета Николова – Дупница
  • Д-р Добрина Димитрова – Пловдив
  • Д-р Нихар Гири –  Стара Загора
  • Д-р Мая Кирова – Плевен

Д-р Владимир Гатев – ПлевенОтличени бяха и  завършилите  успешно курсовете на ЦОРХ по клинична хомеопатия и практикуващи извън България :
 •   Д-р Мери Албенкова Ъшък Бурдуруоглу – Измир, Турция
 •   Д-р Мики Мирчев – Неготино, Македония
3. За добра хомеопатична практика:
 •  Д-р  Райка Кимова –    Перник
 •  Д-р  Даниела Иванова  –  София
 •  Д-р  Галина Господинова – Харманли
 •  Д-р  Людмил Димитров –   Пловдив
 •  Д-р Милена Марковска  –   Айтос
 •  Д-р  Ивелин Димитров –   Русе
4. За добра колаборация между лекари и  фармацевти :
 • Маг.-фарм. Маргарита Пенкова – Ботевград
 • Маг.-фарм. Антон Вълев – София
 • Маг.-фарм. Магдалена Боримечкова – Карлово
 • Маг.- фарм. Иванка Ламбрева – с. Калояново, обл. П ловдив
 • Маг.- фарм.  Дора Чангалова  –  Плевен
 • Маг.- фарм. Радка Ангелова – Габрово