ЕДИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - АЛБЕНА 2012 г.

Над 350 лекари-хомеопати и фармацевти се събраха от 1-ви до 3-ти юни 2012 год. в КК Албена, за да участват в станалата вече традиционна, Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие. 
Темата на конференцията бе: Приносът на хомеопатията в акушерството и гинекологията. 
На конференцията присъстваха представители на академичните среди, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и гост-лектори от Франция и Полша, гости от Турция. 
Трябва да се отбележи присъствието и активното участие на видни представители на академичната общност проф. Надка Бояджиева, проф. Любка Митева, проф. Анелия Клисарова, проф. Благовест Пехливанов, проф. Генка Петрова, доц. Георги Паскалев, проф. Илия Йовчев, доц.Ирина Николова, доц. Асена Стоименова, доц. Д. Близнакова и др. 
Разисквани бяха интересни клинични случаи, представени бяха обобщени данни от клиничния опит на лекарите хомеопати. Представени бяха общо 23 доклада, които предизвикаха оживени дискусии, умело модерирани от д-р П.Загорчев, д-р Ив. Енев, д-р М. Иванов, Доц. Л. Пейчев, д-р З.Угринова.


 

На тържествена церемония Хомеоарт с артистична програма БМХО удостои с награди: 
  

 
За особен принос в развитието на хомеопатията:
 • Проф. Благовест Пехливанов, клиника по АГ, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
 • Д-р Таня Андонова, Застрахователно дружество Здраве-България
На тържествената церемония лекарите - курсисти на медицинските университети от  София, Плевен и Пловдив и Европейската школа по клинична хомеопатия получиха своите дипломи.
 За добра хомеопатична практика: 
 • Д-р Павлина Николова 
 • Д-р Мирелла Богданова
 • Д-р Цонка Казийска
 • Д-р Жанета Матева
 • Д-р Галина Борисова
 • Д-р Бойка Белухова
 • Д-р Милена Ковачева
 • Д-р Татяна Михова
Сто тридесет и един лекари получиха Удостоверения за завършен основен двугодишен курс на обучение, випуск 2012, както и сто двадесет и трима лекари, преминали ежегодния курс за продължаваща квалификация по хомеопатия. 
Дипломите връчиха проф. Ваньо Митев, председател на Съвета на ректорите в България, ректор на МУ София и проф. Марин Маринов, декан на МФ, МУ, София. 
Маг. фарм. Мирослав Ненчев, председател на БФС връчи Атестациите по хомеопатия на осемдесет и шест фармацевти от цялата страна.
За добра колаборация между лекари и  фармацевти:
 • Маг.фарм. Рени Въткова
 • Маг.фарм. Валя Минева
 • Маг.фарм. Анна Михайлова
 • Маг.фарм. Лиляна Спасова
 • Маг.фарм. Маргарита Пенкова
 • Маг.фарм. Иванка Йорданова
 • Маг.фарм. Даниела Христова
За отличен успех на изпита по хомеопатична терапия випуск 2012 бяха наградени:
  • Д-р Даниела Веселинова
  • Д-р София Паскалиева
  • Доц. Мария Орбецова

 Д-р Мирослава Тодорова