Научно-практическа конференция по клинична хомеопатия, Aлбена, 2015

Автор: |  

От 11 до 13 септември 2015 г. в КК Албена се проведепоредната Шеста научно-практическа конференция по клинична хомеопатия.  На форума присъстваха повече от 150 лекари от цялата страна. По традиция тези срещи са място за обмяна на практически опит, за споделяне на клинични случаи и възможностите за тяхното решаване.

Интерес предизвикаха представените теми от различни области на приложение на хомеопатията - ендокринология, алергология, дерматология, УНГ и др.

Гост лектори бяха доц. д-р Д. Близнакова, дм, УНС по детски и инфекциозни болести, МУ Варна, доц. д-р И. Николова, дм, Фармацевтичен факултет, МУ София и доц. д-р Н.Сапунджиев, дм, гл.асистент към УНС по УНГ, МУ Варна.

Широка дискусия предизвикаха темите за пиодермиите,представени от доц.Близнакова и д-р Петко Загорчев.

Доц. Ирина Николова и д-р Райна Томова разгледаха ефектите на дистреса върху човешкия организъм и психика,съвременните методи на терапия на депресията и тревожните разстройства и хомеопатичния подход към различните прояви на дистреса.

Особен интерес предизвика представеното проучване върху опитни животни, демонстриращо механизма на централното анксиолитично действие на Gelsemium sempervirens, чрез модулация нивата на невростероида алопрегнанолон / Venard C, Boujedaini N, Belon P, Mensah-

Nyagan AG, Patte-Mensah C. Regulation of neurosteroid allopregnanolone biosynthesis in the rat spinal cord by glycine and the alkaloidal analogs strychnine and gelsemine. Neuroscience. 2008; 153(1):154–161/.

Д-р Иван Енев представи свой интересен клиничен случай на автоимунен тиреоидит и припомни за аудиторията показанията на Natrum phosphoricum. В своята презентация той загатна някои аспекти от темата за Еволюция на медикаментите от фосфорния ред, която той ще разглежда в рамките на тазгодишния Модул поддържаща квалификация.

Д-р Слави Филчев разгледа в детайли изключително интересната и всеобхватна тема за хомеопатичния дренаж. Той систематизира познатите ни дренажни медикаменти в контекста на техния ефект върху различни органи и системи.

Д-р Зорка Угринова представи два клинични случая от своята практика, с които илюстрира едно по-непознато лице на сикозата в детска възраст. Темата за правилното определяне на хроничната реактивност у пациента и промяната й в хода на хомеопатичното лечение тя ще разгледа подробно в рамките на предстоящия Модул поддържаща квалификация.

Д-р Радостина Симеонова представи три клинични случая на пациенти от едно семейство и затвърди схващането, че лекарят-хомеопат е най-близо до домашния лекар и познаването на семейната обстановка на пациента винаги е от полза в избора на правилно теренно лечение.

Доц. Сапунджиев и д-р Милен Димитров представиха съвместна разработка на тема Алергични ринити.

По-различен ъгъл към приложението на хомеопатията представи д-р Мариян Иванов в презентацията си „Красиви с хомеопатия“. Той очерта приложението на хомеопатични медикаменти при пациенти с различни козметични проблеми.