Осма национална конференция по клинична хомеопатия, Албена 2009 г.

Осмата национална конференция по клинична хомеопатия се проведе от  29 до 31  май 2009 г. В работата на конференцията взеха участие  над 490 лекари-хомеопати и фармацевти. Гостуваха представители на академичната общност и на МИнистерството на здравеопазването. Министърът на здравеопазването – д-р Евгений Желев изпрати поздравителен адрес до  организаторите и участниците във форума. Приветствия поднесоха също представители на академичните среди  и  съсловните организации: от името на  БЛС – д-р Божидар Нанев,  на СМДБ – доц. д-р Тодор Попов и на БФС -  маг.-фарм. Мирослав  Ненчев. Конференцията почетоха и 15  гости от чужбина. Сред тях се открояват имената на д-р Пас Охеда – Испания, д-р Ева Войчеховска  и д-р Изабела Палган – Полша и др., които споделиха своя опит и виждания за развитието на клиничната хомеопатия. Дейно участие в дискусиите взеха проф.Надка Бояджиева, доц. Тодор  Попов, д-р Ева Войчеховска и др. Представени бяха общо 25 доклада, които предизвикаха оживени дискусии.

Темата на конференцията тази година бе: „ГЕРИАТРИЯ. ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ, ПРЕДОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД"

ФОРУМ МЕДИКУС за  Осмата конференция на БМХО с международно участие, проведена в Албена от 29 до 31 май 2009


 

            В края на май т.г. в красивата "Албена" българската медицинска хомеопатична общественост проведе своята VIII национална конференция на тема: "Гериатрия, палиативни грижи. Предоперативна профилактика и лечение в периоперативния период."

        По традиция участниците бяха много  - лекари и фармацевти от цялата страна, представители на медицинските университети, на СБМД, на институции в здравеопазването - МЗ и БЛС. 

       А и интересът на гостите от чужбина видимо нараства с всяка изминала година. Организаторите от БМХО и от Центъра за обучение и развитие на хомеопатията предложиха на аудиторията една добре "уплътнена" научна програма. 

        В изнесените доклади и в последващите обсъждания направи впечатление забележителното професионално израстване на бъларските специалисти по клинична хомеопатия.  
 

        Макар и "затворени" в рамките на конкретната тема, лекторите предложиха задълбочени терапевтични разработки, богато илюстрирани със случаи от практиката си, анализираха резултати, даваха препоръки. 

        С висока информативна стойност бяха изнесените от проф. Н. Бояджиева данни от съвременни научни и клинични изследвания върху хомеопатични лекарства, прилагани в реанимацията и в спешната помощ, които подкрепят прилагането на метода при пациенти в терминален стадий със силни болки, кахексия, алергенност към синтетични медикаменти, депресия и безсъние, както и в сферата на ортопедията и травматологията. 

        Доц. Тодор Попов направи анализ на холистичните тенденции в конвенционалната медицина и подчерта, че усещането за здраве или болест не се свежда само до определена нозологична единица, а до физическите и духовните аспекти в живота на индивида, които са тясно свързани и еднакво значими при лечението. В този смисъл той представи холистичния подход като основополагащ в създаването и развитието на клиничната хомеопатия и определящ нейното място редом до класическата медицина.

        Д-р И. Николова от Фармацевтичния факултет в София запозна участниците с възможностите на съвременната фармакотерапия при невродегенеративните заболявания в гериатрията и отбеляза, че тандeмът, включващ конвенционален и хомеопатичен терапевтичен подход повлиява симптоматиката в зависимост от формата и прогресията на болестта.

        Редица лекции бяха разработени на базата на собствен клиничен опит. 
С интерес бяха посрещнати темите: 
 • "Възможности на хомеопатията при лечението на страничните ефекти при лъче- и химиотерапия при онкоболни деца" от д-р Изабела Палган от Полша
 • "Екземи в третата възраст - възможности на хомеопатичната терапия" от д-р П. Лазаров от Варна и доц. Д. Господинов от МУ в Плевен;
 • "Възможности на клиничната хомеопатия в лечението на терминалните палиативни грижи" от д-р П. Загорчев от Шумен;
 • "Случай на категорично добър резултат при хомеопатично лечение на възрастни пациенти" от д-р Пас Охеда от Испания; 
 • "Стратегия за хомеопатично лечение при уринарни смущения в третата възраст" от д-р Иван Енев от Враца; 
 • "Хомеопатична превенция и терапия на мозъчносъдовата склероза" от д-р Валя Грудева от София;
 • "Хомеопатични лекарства при инсулино-независим захарен диабет" от д-р Мариян Иванов;
 • Теренни медикаменти при дегенеративни костно-ставни заболявания в третата възраст от д-р Зорка Угринова от София;
 • Приложение на хомеопатичната терапия при ХАНК и дермоидни кисти. Клинични случаи" от д-р Валя Занкова от Плевен и д-р Михайлова от МУ в Плевен.
       Задълбочено разработените теми и професионалният анализ по време на обсъжданията излъчваха компетентност и самочувствие, каквито обикновено се постигат с дълголетен опит. Факт е обаче, че младата българска хомеопатия, макар и "млада" се развива успешно и все повече лекари и фармацевти желаят да се обучават и да прилагат метода в практиката си.

        След приключване на научтата програма по традиция бяха връчени удостоверенията и атестациите на Центъра за обучение и развитие на хомеопатията за завършен курс по хомеопатия на 206 лекари и 81 фармацевти. 

        Представителите на спонсорите на форума от лаборатори БОАРОН - д-р Франсоа Бего и д-р Драгомир Грудев се погрижиха за приятното пребиваване на участниците...въпреки дъждовната "Албена"

   
За периода 2008-2009 бяха удостоени с награди:
1. За особен принос в развитието на хомеопатията:
  • Доц. д-р Димитър Господинов – Декан на Медицинския факултет на Медицински университет - Плевен
  • Доц. д-р Тодор Попов -  Председател на  Българските медицински дружества

Г-н Любен Козарев -  Собственик и президент на издателство „Изток-Запад”, което за последните 13 години е издало най-много книги в областта на  клиничната хомеопатия и има безспорен принос за популяризирането на този терапевтичен метод в България
2. За отличен успех на изпита по хомеопатична терапия „випуск 2009”:
  • Д-р   Татяна Златанова – гр. София
  • Д-р Зоран Николов – гр. Струмица, Македония, възпитаник на МУ- София
  • Д-р Анелия Тосева  – гр.  Стамболийски
  • Д-р Даниела Медарова – гр.  Стара Загора
  • Д-р Златина Георгиева –   гр. Бурга

Д-р  Румяна Христова –   гр. Бургас
 3. За добра хомеопатична практика:
  •  Д-р  Виолетка Ставрева  –   гр. Перник
  •  Д-р  Лилия Величкова  – гр. София
  •  Д-р  Златка Минева – гр.  Стара Загора
  •  Д-р  Живко  Христов –   гр. Хасково
  •  Д-р Нели Костадинова  –   гр. Варна

 Д-р Райна Жейнова- Колева –   гр. Шумен
4. За добра колаборация между лекари и  фармацевти :
  • Маг.-фарм. Сашка  Цветанска – гр.  Кюстендил
  • Маг.-фарм. Мая Николова – гр. Сандански
  • Маг.-фарм. Димитрия Стайкова – гр. Пловдив
  • Маг.- фарм. Юрка  Афузова – гр.  Сливен
  • Маг.- фарм.  Ренета Чанева  – гр. Бургас

Маг.- фарм. Марина Недева – гр. Шумен