ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ, ВАРНА, АЛБЕНА 2006

ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ - КАЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО И ПРАКТИКАТА

Статия, публикувана във Форум Медикус, бр. 29, 3 юли 2006 г.

 

Петата конференция по клинична хомеопатия с международно участие бе проведена от 2 до 4 юни в “Албена”. Организаторите от Центъра за обучение и развитие на хомеопатията и Българската медицинска хомеопатична организация осигуриха наситена делова програма и приятно преиваване на повече от 400 участници – лекари хомеопати и фармацевти от цялата страна, както и техни колеги от Франция, Румъния, Полша.

По основната тема на конференцията “Хомеопатията като терапевтичен метод в областта на нефрологията, урологията и УНГ-заболяванията бяха изнесени задълбочени доклади, презентации, клинични проучвания, отразяващи резултати и напрупан опит в хомеопатичната практика.

С интерес аудиторията изслуша представените от специалисти от медицинските факултети в София, Варна, Пловдив, Стара загора, както и гостите от Полша и Румъния теми за хомеопатичния подход при възпалителни заболявания на ушите, при уроинфекции, при болести на простатната жлеза, при бъбречни заболявания и др.

Участниците получиха полезна информация от доклада на колектив от ИАЛ за новостите в регулацията и изискванията към притежателите на разрешения за употреба на хомеопатични лекарствени продукти във връзка с присъединяването ни към ЕС, както и от представените от проф. Иван Крушков най-нови публикации в световната научна литература за резултати от научни проучвания в сферата на хомеопатията.  
 

В рамките на тазгодишната конференция бе включена и лекционна програма специално за фармацевти, фокусирана върху мястото им като консултанти на пациентите.

Директорът на Центъра по хомеопатично усъвършенстване в Монпелие, Франция, д-р Жан-Пиер Лупиас – лектор към ЦОРХ поздрави участниците в конференцията и подчерта, че 30-годишната практика на преподавател му дава право да отбележи – вБългария са постигнати отлична организация и респектиращо качество на обучението по хомеопатия.

Гостът грабна вниманието на аудиторията с авторската си философско-историческа разработка на тема “Училището на Гален и училщето на Хипократ – в обща борба”.

 Тази тема и до днес предизвиква дискусии за изясняване на двете концепции в медицината – алопатичната и хомеопатичната. Според Гален “болестта е външна за човека”, т.е. заразата идва отвън. Тогава, логично, терапевтичният отговор може да бъде само един – с войнствените средства на алопатията да се унищожи агресорът.

От друга страна Хипократ твърди, че “болестта е в човека” и агресорът е само подбудител на нарушената функция на защитната система. Следователно оздравяване ще се постигне, когато болният получи възможност да стимулира и използва собствения си оздравителен капацитет. 
В заключение д-р Лупиас даде добронамерена, лесна и ефективна рецепта за примирие между двете концепции, а именно: “В зависимост от остротата на болестта, етапа на еволюция и способността за реакция на пациента да избираме по-подходящата терапия или и двете терапии”.

По традиция на конференцията бяха връчени удостоверения за завършен основен двегодишен курс на обучнение на 107 лекари от София, Варна и Пловдив, удостоверения за завършен квалификационен курс на 119 лекари и атестации по хомеопатия на 77 фармацевти от страната – всички те приключили успешно курсовете по програмата на ЦОРХ.

 За особен принос в развитието на хомеопатията в България бяха наградени: 

  • проф. Надка Бояджиева – ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология към МУ в София; 
  • доц. Иванка Костадинова – ръководител на катедрата по фармакология, лекарствена токсикология и клинична фармакология към МУ в Пловдив; 
  • доц. Димитричка Близнакова от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика мък МУ във Варна; 
  • д-р Жан-Пиер Лупиас; 
  • Ая Лилова – издател на вестник “Съвременна хомеопатия”.


Награди получиха и отлично представилите се на изпита по хомеопатична терапия курсисти от випуск ‘ 2006.