Шеста Национална конференция по клинична хомеопатия, Албена 2007 г.

Основна тема на конференцията бе "ХОМЕОПАТИЯТА КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД В ОБЛАСТТА НА АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА И  ПСИХОЕМОЦИОНАЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА"
В работата на конференцията взеха участие представители на академичната общност, на Министерството на здравеопазването, редови лекари-хомеопати, фармацевти. Имаше и гости от Чехия. Голям интерес предизвика доклада на д-р Черни за резултатите от лечение на спинална мускулна атрофия с хомеопатичното лекарство Gelsemium sempervirens.

Бе очертана терапевтичната ниша на приложение на хомеопатичните лекарства в АГ патологията, където хомеопатията се явява активен партньор на конвенционалното лечение. Прецизирани бяха показанията за хомеопатично лечение при хронични и рецидивиращи генитални инфекции, при генитален херпес, при  топли вълни в перименопаузата.  Лекарите-хомеопати споделиха клиничния си опит при лечение на повръщане при бременни, при лечение на галактостаза след раждане.

През втория ден на конференцията бе споделен опит в лечението на психоемоционалните разстройства. Акцентът бе поставен върху лечението на деца с разстройство във вниманието и хиперактивност, умора и преумора в училищната възраст, хистерични прояви при децата, тиковете в детската възраст и др.

Специално внимание бе отделено на новостите касаещи регистрацията на хомеопатичните лекарства и лекарствената регулация, отразени в новоприетия "Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина". Засегнат бе и проблема за здравните и икономически аспекти на ОТС продуктите и в частност на хомеопатичните лекарства.

Извън клиничната насоченост на докладите особен интерес предизвика презентацията на доц. Пейчев "ПРОМЕНИ В СПОСОБНОСТТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПАМЕТ НА ПЛЪХОВЕ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕТИРИ ХОМЕОПАТИЧНИ СРЕДСТВА ". Тази презентация е първата по рода си в България и се занимава с фундаменталните въпроси за действието на хомеопатичните лекарства върху животни, както и за възможността в експериментален моделвърху животни да се препотдвърдят клиничните проучвания и експериментите, проведени върху здрави изпитатели от пионерите в Хомеопатията - Ханеман, Херинг, Бьорике, Бьонинхаузен и др.


 

На тази конференция беше представен Химна на хомеопатите в изпълнение на Вокална формация "Православие" с дир. Татяна Христова, по текст на Лада Иванова и музика на Васил Джиджев

Моменти от работата на конференцията и от гала-вечерята в Казино Албена