Поддържаща квалификация

Автор: |  
 

Теми за академичната 2015-2016 година

Еволюция на фосфорните медикаменти.

 
Различните лица на хроничния реактивен тип.


Поликрестите: Sulfur и Calcarea carbonica срещу Lycopodium clavatum и Arsenicum album.


Растителни отрови II част.


Красиви с хомеопатия.


Значимост на модалности, съпътстващи симптоми и циркадни ритми в хомеопатичното лечение