Успехът на хомеопатичното лечение е свързан с метода на производство на използвания хомеопатичен лекарствен продукт: от изходния материал до готовия краен продукт

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание статията на проф. Ламбов, публикувана във вестник Acta homeopathica и посветена на различията в използваните хомеопатични фармакопеи, включително в различните държави на Европейския съюз.

В статията са разгледани продуктите на Boiron, които  се изготвят съгласно изискванията на Френска хомеопатична фармакопея и  тези на
DHU, приготвяни съгласно Немската хомеопатична фармакопея.