БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Новини

Поддържаща квалификация - Варна

Курс за поддържаща квалификация - Варна Темите, разглеждани на този курс ще бъдат: "Хомеопатично лечение при болести на обмяната и хормонално-зависими оплаквания" представена от Д...

прочети повече ...

Професионална среща в Пловдив

Уважаеми колеги, на 24 март в Пловдив ще се проведе професионална среща на БМХО на тема:  „Страх, тревожност и тревожни разстройства. Алопатичен и хомеопатичен подход“ Лектори ще б...

прочети повече ...

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия ще се проведе в Несебър от 25 до 27 май 2018 година. Темите на конференцията тази години са: "Хомеопатия при палиативни грижи в онкологията&...

прочети повече ...

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия ще се проведе в Несебър от 25 до 27 май 2018 година. Темите на конференцията тази години са: "Хомеопатия при палиативни грижи в онкологията&...

прочети повече ...

Основен курс - Варна

Основен курс по клинична хомеопатия - пети семинар Първи ден Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора. Материя медика: Sulfur, Psorinum, Lycopodium clavatum. Хомеопа...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия, втора година пети семинар Гериатрия, палиативни грижи, ендокринология Първи ден Възможности на хомеопатичното лечение в гериатрията. Материя медика: Baryta...

прочети повече ...

Поддържаща квалификация - Пловдив

Курс за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия в София Темите, разгледани на този курс ще бъдат: "Гинекология и андрология", представена от проф. Людмил Пейчев и...

прочети повече ...

Професионална среща - Варна

На 27 януари, събота във Варна ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия наалопатичните препарати с акцент върху парацетамола." Лектори щ...

прочети повече ...

Поддържаща квалификация - София

Курс за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия в София Темите, разгледани на този курс ще бъдат: "Техника на предписване на хомеопатичните медикаменти при често рецидивиращи и хрони...

прочети повече ...

Основен курс - София

Основен курс по клинична хомеопатия - втори курс, пети семинар Гериатрия, палиативни грижи, ендокринология Първи ден Възможности на хомеопатичното лечение в гериатрията. Материя медика: Bary...

прочети повече ...

Основен курс - София

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, пети семинар Първи ден Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора. Материя медика: Sulfur, Psorinum, Lycopodium clav...

прочети повече ...

Ден на Освобождението на България

Денят на Освобождението на България от османско иго е националният празник на България от 1991 г. На 03 март 1878 г. (19 февруари стар стил) в Сан Стефано, днес квартал на Истанбул е подписан предв...

прочети повече ...

Основен курс - Варна

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, пети семинар Първи ден Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора. Материя медика: Sulfur, Psorinum, Lycopodium clav...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, пети семинар Първи ден Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора. Материя медика: Sulfur, Psorinum, Lycopodium clav...

прочети повече ...

Основен курс - Плевен

Освонен курс по клинична хомеопатия, втора година пети семинар Гериатрия, палиативни грижи, ендокринология Първи ден Възможности на хомеопатичното лечение в гериатрията. Материя медика: Baryta...

прочети повече ...

Професионална среща - Велико Търново

Уважаеми колеги, на 20 януари 2018 г. във Велико Търново ще се проведе професионална среща на тема  „Паник атаки, тревожност при боледуване. Повлияване с хомеопатия“ Лектор ще бъде...

прочети повече ...

Професионална среща - Плевен

На 21.01.2018 г., неделя в Плевен ще се проведе професионална среща на тема „Паник атаки, тревожност при боледуване. Повлияване с хомеопатия“ Лектор ще бъде Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ...

прочети повече ...

Основен курс - София

Основен курс по клинична хомеопатия - втора година, четвърта лекция   Първи ден Материя медика: Lachesis mutus. Техника на предписване при хронични и рецидивиращи гинекологични инфекции...

прочети повече ...

Основен курс - София

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, четвърта лекция Първи ден Материя медика: Actea racemosa, Sepia officinalis. Хомеопатично лечение при бременни. Прилошаване при пътуване. Хо...

прочети повече ...

Поддържаща квалификация - Варна

Курс за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия - Варна. Темите на семинара ще бъдат: Клинична хомеопатия при хронична патология на паренхимни органи – втора част представен...

прочети повече ...

Основен курс - Плевен

Основен курс по клинична хомеопатия - втора година, трети семинар Първи ден Особености на хомеопатичния преглед в детска възраст. Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: ...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия, втора година - трети семинар Първи ден Особености на хомеопатичния преглед в детска възраст. Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: ...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, трети семинар Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.  Хомеопатично лечение при остри з...

прочети повече ...

Поддържаща квалификация - Пловдив

Курс за поддържаща квалификация - Пловдив. Темите на първия семинар за поддържаща квалификация в Пловдив ще бъдат: "Клинична хомеопатия при хронична патология на паренхимни органи &ndash...

прочети повече ...

Поддържаща квалификация - София

Курс за поддържаща квалификация по клинична хомеопатия в София Темите, разгледани на този курс ще бъдат: "Гинекология и андрология", представена от проф. Людмил Пейчев и...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, четвърта лекция Първи ден Материя медика: Actea racemosa, Sepia officinalis. Хомеопатично лечение при бременни. Прилошаване при пътуване. Хо...

прочети повече ...

Основен курс - Пловдив

Основен курс по клинична хомеопатия - втора година, четвърта лекция Първи ден Материя медика: Lachesis mutus. Техника на предписване при хронични и рецидивиращи гинекологични инфекции. Бактериа...

прочети повече ...

Професионална среща - Бургас

На 28 януари 2018 г., неделя в Бургас ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на алопатичните препарати с акцент върху парацетамола." Л...

прочети повече ...

Основен курс - София

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, трета лекция Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.  Хомеопатично лечение при остри за...

прочети повече ...

Основен курс - Варна

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, трета лекция Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.  Хомеопатично лечение при остри за...

прочети повече ...

Основен курс - София

Трети семинар – педиатрия, алергология  Първи ден Особености на хомеопатичния преглед в детска възраст. Характеристика на най-честите детски чувствителни типове:  Calcarea carbo...

прочети повече ...

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2018 г.

Уважаеми колеги, При подновяването на годишното членство Вие ползвате преференциални цени за участие в националните научни и научно-практически конференции по клинична хомеопатия и посещавате безплат...

прочети повече ...

Основен курс - Плевен

Основен курс по клинична хомеопатия - втора година, четвърта лекция Първи ден   Материя медика: Lachesis mutus. Техника на предписване при хронични и рецидивиращи гинекологични инфекции...

прочети повече ...

Основен курс - Варна

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, четвърта лекция Първи ден Материя медика: Actea racemosa, Sepia officinalis. Хомеопатично лечение при бременни. Прилошаване при пътуване. Хо...

прочети повече ...

Професионална среща - София

На 03 февруари 2018 г. в София ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на алопатичните препарати с акцент върху парацетамола." Лектори...

прочети повече ...

Професионална среща - Пловдив

На 11 февруари, неделя в Пловдив ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на алопатичните препарати с акцент върху парацетамола." Лектор...

прочети повече ...

Професионални срещи по клинична хомеопатия - програма за януари и февруари

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 20.01.2018 г., СЪБОТА Тема: „Паник атаки, тревожност при боледуване. Повлияване с хомеопатия“ Лектори: Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ Начало на семинара: 10.00 ч. Място...

прочети повече ...

Професионална среща - Стара Загора

На 10 февруари 2018 г., събота, в Стара Загора  ще се проведе професионална среща на тема: "Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на алопатичните препарати с акцент върху парацетам...

прочети повече ...

Покана за Общо събрание на БМХО

Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще с...

прочети повече ...

Общо събрание на БМХО

Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще с...

прочети повече ...

Среща на Управителния съвет на БМХО

Годишна среща на Управителния съвет на БМХО. Непознатият Бенковски - изключително увлекателна лекция, изнесена от Ивайло Кунев по време на годишната среща на УС на БМХО в Панагюрище.  

прочети повече ...

Професионална среща в Бургас

Тема: „Хомеопатия и различните лица на стреса“ Лектор: Д-р Райна Томова, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: гр. Бургас, хотел Аква, Конферентна зала

прочети повече ...

Професионална среща във Варна

Тема: „Хомеопатия и различните лица на стреса“ Лектор: Д-р Райна Томова, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: МУ Варна, ул. Марин Дринов 55, 2-ра аудитория

прочети повече ...

Професионална среща във Велико Търново

Тема: „Поликрестите в Материя Медика. Начини на приложение“ Лектор: Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: Хотел Конкорд , Конферентна зала

прочети повече ...

Професионална среща в Плевен

Тема: „Поликрестите в Материя Медика. Начини на приложение.“ Лектор: Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: МУ гр. Плевен, Зала Авицена.

прочети повече ...

Професионална среща в Стара Загора

Тема: „Есенно-зимна патология“ Лектор: Д-р Иван Енев, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: Конферентна зала, хотел Верея

прочети повече ...

Професионална среща в Пловдив

Тема: „Есенно-зимна патология“ Лектор: Д-р Иван Енев, ЕШКХ Начало на семинара:10.00 ч. Място на провеждане: зала 7, МБИ, Аудиторен комплекс, МУ Пловдив

прочети повече ...

Професионална среща в София

Тема: „Хомеопатия при остра зимна патология на горни дихателни пътища - ринити, синуити, отити“ Лектори:   Проф. Людмил Пейчев, ЕШКХ Д-р Айча Заралиева, физикална и рехабилитаци...

прочети повече ...

Професионална среща в София

Тема: „Хомеопатия при остра зимна патология на горни дихателни пътища - ринити, синуити, отити“ Лектори:   Проф. Людмил Пейчев, ЕШКХ Д-р Айча Заралиева, физикална и рехабилитаци...

прочети повече ...

Професионални срещи през ноември

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ М. НОЕМВРИ 2017 г.  СОФИЯ – 4.11.2017 г., събота Тема: „Хомеопатия при остра зимна патология на горни дихателни пътища - ринити, синуити, отити“ Л...

прочети повече ...

Пресконференция, излъчена по БНТ във връзка с последните нападки срещу хомеопатията

На 19 октомври беше излъчена пресконференция с участието на д-р Петко Загорчев, председател на Етичната комисия на Българския лекарски съюз във връзка с нападките срещу хомеопатията, излъчени в някои...

прочети повече ...

XVI-та Национална конференция

От 26 до 28 май 2017 г. в Несебър се проведе XVI-та Национална конференция по клинична хомеопатия на тема: "Приносът на хомеопатията  в ревматологията и урологията" В събитието уча...

прочети повече ...