БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Необходими документи за настаняване и регистрация за СЕДЕМНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

Уважаеми колеги,

Можете да изтеглите необходимите  за вашето настаняване и записване за предстоящата конференция документи от сайта на Европейската Школа по Клинична Хомеопатия, като кликнете тук.