БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

ПОКАНА на УС на БМХО за ОС на 01 Февруари 2020 година

ПОКАНА

 

          Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 1.02.2020 г., от 15:00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс Рачев, град Арбанаси, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БМХО за 2019 г.
  2. Финансов отчет за 2019 г.
  3. Предложение за промени в Устава на БМХО.
  4. Разни.

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 16:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

 

 

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам