БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Покана за ОС на БМХО

Управителният съвет на Българска медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 14.08.2020 г., от 09:00 часа в конферентната зала на БМХО, град София, ж.к. Южен парк, бл 29 вх.Б, офис 1, при следния дневен ред:

 

  1. Избор на нов управителен  съвет.
  2. Предложение за промени в Устава на БМХО.
  3. Отчет за дейността на БМХО за 2019 г.
  4. Финансов отчет за 2019 г.
  5. Разни.

 

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място при същия дневен ред.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам