БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Пресконференция, излъчена по БНТ във връзка с последните нападки срещу хомеопатията

На 19 октомври беше излъчена пресконференция с участието на д-р Петко Загорчев, председател на Етичната комисия на Българския лекарски съюз във връзка с нападките срещу хомеопатията, излъчени в някои медии. Представяме на Вашето внимание цялата пресконференция