Принос на клиничната хомеопатия в терапията на мускулно-скелетни болки и други често срещани проблеми в общата медицинска практика.

Автор: |  

Във вестник Форум медикус от 20 юни 2017 г. е публикувано резюме на най-мащабното фармако-епидемиологично проучване върху общата медицинска практика – EPI-3, чиято цел е да оцени ролята на хомеопатията в работата на общопрактикуващите лекари и да измери ползата за общественото здраве от използването на хомеопатични продукти в грижата за пациента.

Цялата статия можете да прочетете тук.