ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - ЯНУАРИ 2017 Г.

Автор: |  

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.

Представяме ви ъграфика за провеждането им през месец януари 2017 г.

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 21.01.2017 г., събота

Тема: „Растителните отрови в Материя Медика“

Лектор: д-р Петко Загорчев, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: Конферентна зала, хотел Конкорд, гр. Велико Търново

 

СОФИЯ – 21.01.2017 г., събота

Тема: „Лицата на дистреса“

Лектор: д-р Райна Томова, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, гр. София

 

ПЛОВДИВ – 21.01.2017 г., събота

Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм. “

Лектор: д-р Зорка Угринова, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.30 ч.

Място на провеждане: Зала 2, МБИ, Аудиторен комплекс, МУ Пловдив, гр. Пловдив

 

ВАРНА – 21.01.2017 г., събота

Тема: „Често боледуващото дете. “

Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: Втора аудитория, МУ Варна, гр. Варна

 

         ПЛЕВЕН – 22.01.2017 г., неделя

Тема: „Растителните отрови в Материя Медика“

Лектор: д-р Петко Загорчев, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: Зала Асклепий, МУ Плевен, гр. Плевен

 

БУРГАС – 22.01.2017 г., неделя

Тема: „Често боледуващото дете.“

Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: Конферентна зала, хотел Аква, гр. Бургас 


СТАРА ЗАГОРА – 22.01.2017 г., неделя

Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм. “

Лектор: д-р Зорка Угринова, ЕШКХ

Начало на семинара: 10.30 ч.

Място на провеждане: Конферентна зала, хотел Верея, гр. Стара Загора