КАК ДА РАЗБЕРЕМ ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВСЯКО ЛЕКАРСТВО

Към повечето лекарства се прилагат листовки, които могат да Ви помогнат да разберете действието им. Ще разберете, че съответното лекарство Ви е предписано при стомашни болки, температура, стрес и т.н.

Как е поставен този въпрос в хомеопатията?

Към хомеопатичните монопрепарати не се прилагат листовки. Това се дължи на факта, че показанията за приложение на всеки медикамент са описани в специални фармако-терапевтични справочници, наречени Materia medica.

Ето например как изглежда описанието за клинично приложение на медикамента Cyclamen.

И така, за да разберете за какво служи дадено лекарство, можем само да Ви препоръчаме да се обърнете към своя лекар или фармацевт.

Това ще представлява и повод за целенасочен разговор по въпросите на хомеопатията.

На страницата на БМХО
ще намерите различни статии в които се споменават хомеопатични медикаменти за едно или друго заболяване.
Ако нямате опит най-добре е първо да поговорите с личния си лекар, или да се обрънете направо към лекар-хомеопат. След като придобиете известен опит ще можете поне за най-често срещаните при Вас оплаквания да прилагате и самолечение.

Рискът от самолечение при употреба на хомеопатични медикаменти е свързан не със самите медикаменти, а с опасността от пропускане на точната диагноза.

Самите хомеопатични медикаменти са безвредни и нетоксични. Можете да изпиете цял флакон с хомеопатични лекарства и няма да се случи нищо опасно.