Хомеопатична библиотека

Представяме книги на съвременни български и френски автори. 
Доставката на книгите е  безплатна. Цената е корична. Заплаща се при получаването на книгата

НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТA!

Ако желаете да ви бъдат доставени една или повече от представените книги напишете писмо в свободен текст на пощата на издателство Изток-Запад: iztok.zapadbg@gmail.com

 iztok.zapadbg@gmail.com
 iztok.zapadbg@gmail.com
 iztok.zapadbg@gmail.com

В писмото трябва да фигурира името и адреса за получаване, а така също да бъдат написани данни за фактура ако имате нужда за признаване на разходи. 
  
 

Хомеопатична материя медика  
 670 стр., тв. корици, второ издание
   Автори: Мишел Гермонпре, Мадлен Пинкас, Моник Торк

Изключителна по своя замисъл и написана от трима автори, чиято компетентност и опит се признават от всички, тази книга предлага на лекарите и фармацевтите, както и на научните работници и преподавателите един инструмент за работа, размисъл и задълбочаване на познанията им в хомеопатията. 
Фармакологическият състав на повече от 400 лекарства, представени в този труд, позволява да се разбере действието им и да се сравнят по оригинален начин свойствата им.

Цена: 33.00 лв 
Фармакология и хомеопатична Materia Medica 
500стр., меки корици

Aвтори: Д. Демарк, Ж. Жуани, Б. Поатвен, И.Сен-Жан


Този труд актуализира клиничните показания и токсикологичните и фармакологични данни. Необходим за задълбоченото изучаване на хомеопатичните лекарства. Дава най-новите сведения за точния произход на всяко лекарствено средство. Разгледани са 300 хомеопатични лекарствени средства.

Цена: 22.00 лв
Хомеопатична терапия-Том1:
Възможности в острата патология  

280 стр., меки корици

Автори: Ж. Жуани, Ж.Б.Крапан, А. Дансе, Ж.Л.Масон


Ефикасна и с възможности за индивидуална адаптция км отделния болен, хомеопатията се превърна в лечебен метод, който много лекари използват с успех за първично лечение на техните пациенти. Този труд позволява да се получат практически познания, които веднага да се приложат при предписването на лечение. Четиримата му автори, едновременно лекари и преподаватели, описват техниката, възможностите и границите на метода. След като излагат общите принципи и основните определения, те навлизат в клиничното приложение на хомеопатията по групи обща патология и по системи: инфекциозни болести, УНГ и дихателна система, кожа и лигавици и т.н.

Цена: 14.00 лв

Хомеопатична терапия-Том2:
Възможности в хроничната патология

392стр.текст, 86 илюстрации, меки корици

Автори: Ж. Жуани, Ж.Б.Крапан, А. Дансе, Ж.Л.Масон


Възможностите на хомеопатията за лечение на хроничните заболявания са добре познати. Те представляват силната страна на този терапевтичен метод, който много лекари вече използват с успех при остро настъпилите състояния. Вторият том на този труд предоставя на читателите възможности за обучение и практика, които почиват на клиничната обективност и съвършеното овладяване на хомеопатичния метод

Цена: 19.00 лв
Органон в превод от латински означава „оръдие, инструмент“. Заглавието на книгата е заимствано от примера на Аристотел, чиито различни съчинения по логика са събрани в едно произведение, озаглавено Органон. Логиката – науката, изучаваща законите на мисленето – е оръдие на изследванията и откритията.

За практикуващите лекари-хомеопати тази книга е абсолютно задължителна: Ханеман е откривателят на този лечебен метод. Но този фундаментален труд ще бъде интересен за всички, които се интересуват от темата здраве и лечителство - развитите в него идеи за логиката на лечителското изкуство, за стъпките, необходими за поставяне на точна диагноза и за подбора на подходящото лечение остават толкова актуални, колкото и преди 168 години. 


Цена: 14.00 лв
Хомеопатия:  лекарствените взаимоотношения 
Автори: Колектив
Темата на тази книга – диференциалната диагностика и взаимодопълняемостта между лекарствените средства, е разработена чрез сравнението на 22 медикамента. Повече от 200 медикамента са разгледани в рамките на това сравнително изследване. За лекаря хомеопат тя е едно допълнение км материя медика, най-подходящото помагало за неговата методика, което обхваща едновременно симптоматиката на пациента и сравнението между различните лекарствени средства, с оглед най-правилния избор.

Цена: 14.90 лв
Хомеопатична терапия в дерматологията 
391 стр., твърди корици

Автор: Андре Умар. Медицинска редакция на проф. д-р Николай Цанков


 Големият напредък, постигнат в лечението на кожните болести днес, налага много точно да бъдат определени възможностите на хомеопатията и границите на тези възможности, когато става дума за използването й за лечение на кожните болести. Книгата на д-р Андре Умар дава отговор на всички тези проблеми: теоретичната й част позволява да разберем хомеопатията и мястото, което тя заема в дерматолоията; клиничното й приложение ни предоставя точни и конкретни данни, които правят възможно комбинирането на класически и хомеопатични методи за лечение на кожните болести.

Цена: 22.00 лв
Педиатрична хомеопатия 
308 стр., второ издание

Автор: Жак-Едуард Понсе


Ефективна и лишена от токсични ефекти, хомеопатията се използва все по-често за лечение на заболявания в детската възраст: на горните дихателни птища, кашлица, алергии, заболявания на храносмилателната система и т.н.  
Настоящото издание е насочено към всчики лекари и здравни работници, които биха желали да направят крачка към хомеопатията с помощта на прецизно и ясно пособие и да лекуват в ежедневната си практика остри състояния.

Цена: 10.90 лв
Да облекчаваме и лекуваме с хомеопатия  
233 стр., първо издание

Автори: Жерар Фалала, Мари-Пол Флорен


За предпазване, лечение и добро самочувствие, хомеопатията, прилагана като всекидневни грижи, дава леки, практични и приложими за всеки пациент решения. Тази книга предлага прости, но точни таблици с приложими свети за всеки случай, в който се изисква специфично лечение. По всички въпроси за терапевтичните индикации на медикаментите, за дозировките и за хода на лечението, книгата предлага специална медицинска илюстрирана част с търсените отговори. 
130 заболявания с практически препоръки, 100 медикамента със съвети за приложението им.

Цена:11.80 лв 
Клинични слуаи в хомеопатията 
Том 2 – 128 стр. 
Авт. колектив. Предговор: д-р Жан-Бернар Крапан

Мотивацията при избора на случай, коментарите и обсъждането, много отворената форма на представяне, постоянната творческа свобода са факторите, които позволяват на всеки от авторите да разкрие своята индивидуалнот и собствената си педагогическа гледна точка. Това издание се явява продължение на поредицата, започната с публикуваната под редакцията на д-р Дени Демарк през 1992 Cliniques Homeopathiques  


Цена: 8.80 лв 
Практически съвети по хомеопатия за всеки  
184 стр., меки корици

Автори: д-р Даниел Бертие, д-р Жан-Жак Жуани


Тази книга има подчертано практическа насоченост и е адресирана към най-широк кръг читатели. Заболяванията са групирани по системи. Всяко заболяване е разгледано от три гледни точки: методи за диагностика, достпни за всеки; незабавни действия, които трябва да се предприемат и какво не трябва да се прави; хомеопатично лечение.

Цена: 6.00 лв 

 Хомеопатия за деца от 1 ден до 16 години 

240 стр., меки корици 

Автор: д-р Мариян Иванов
В поредицата от книги “Домашна енциклопедия” д-р Мариян Иванов запознава читателите на достъпен език с това, кои са най-разпространените заболявания у нас и какво представляват, на какво се дължат, какви са симптомите им, какъв двигателен и хранителен режим може да облекчи тези симптоми, а също и какви са конвенционалните и нетрадиционните методи, които могат да се използват за тяхното лечение.

Цена: 10.00 лв 
Практическа хомеопатия

284стр., меки корици 
Автор: д-р Иван Енев


Повечето книги, разглеждащи хомеопатията, са писани от лекари хомеопати за лекари хомеопати. Но понеже този лечебен метод е все още нов, част от лекарите изпитват рабираеми колебания при практическото приложение на знанията си за метод, който сред пациентите и колегите “няма утвърден имидж”. Оказва се, че от знанието за метода до изписването на рецепти с хомеопатичен медикамент трябва да бъдат преодолени немалко колебания. 
Книгата дава възможност за бърза справка и от фармацевти, които консултират клиенти, интересуващи се от възможностите на хомеопатичното лечение.

Цена: 14.00 лв 
Хомеопатия за жени

208 стр., меки корици 
Автор: д-р Мариян Иванов


В поредицата от книги “Домашна енциклопедия” д-р Мариян Иванов запознава читателите на достъпен език с това, кои са най-разпространените заболявания у нас и какво представляват, на какво се дължат, какви са симптомите им, какъв двигателен и хранителен режим може да облекчи тези симптоми, а също и ккви са конвенционалните и нетрадиционните методи, които могат да се използват за тяхното лечение. 
В книгата са разгледани: полова система, климактериум, бременност и раждане, бъбреци, храносмилателна система, алергии, кожни заболявания, ендокринни и обменни заболявания, уши-нос-гърло, горни дихателни пътища, заболявания на опорно-двигателната система.

Цена:8.00 лв 
Спортна медицина: профилактика, лечение и хомеопатия 
378 стр., меки корици 
Автори: Жан-Марсел Фере, Анри Колкар

Авторите засягат различни страни на травматологията и голям брой патологии, които се срещат в спортните среди. Те наблягат на уврежданията на мускулите и сухожилията, а кожните, УНГ и съдови патологии са разгледани в по-малка степен. 
Богато илюстрирано, това издание свидетелства за опита на авторите, които ежедневно се занимават с проследяването на спортистите по време на тренировки и състезания. 


Цена: 15.00 лв 
Хомеопатичен справочник

816 стр., твърди корици 
Автори: Доц. Людмил Пейчев, Доц. Хюсник Бояджиян


Хомеопатичният справочник “От симптома към медикамента и от медикамента към симптома” с автори Л.Пейчев и Х.Бояджиян е оригинално издание на двама български лекари – университетски преподаватели по медицина, посветили професионалното си поприще на хомеопатията.  
Изданието включва знания и факти от двеста годишната хомеопатична школа в Европа, подредени в двадесет и една различни специалности на медицината и стоматологията. Той е предназначен за лекари, стоматолози, фармацевти, студенти от медицинските университети, здравни мениджъри, директори на болници, управители на аптеки, здравно-осигурителни каси, центрове за лекарствена информация и др. 
Изданието систематизира 5000 усещания, симптоми и диагнози, подредени удобно за бързо намиране, по азбучен ред или специалност. Трудът е представен на 809 страници с изчерпателна информация за хомеопатичните препарати регистрирани у нас.

Цена: 37.00 лв
Хомеопатия за бременната жена

128 стр., меки корици 
Автор: д-р Клодет Роше


Тази книга дава практически съвети по хомеопатия, за да се преодолеят проблемите на бременността (като допълнение към лекарските предписания и съветите на фармацевта).

Азбучният ред, по който са подредени отделните рубрики, симптоми и медикаменти, улеснява работата с книгата. 
• Към най-честите оплаквания по време на бременността (гадене, безсъние, разширени вени) са дадени полезни съвети и подходящо хомеопатично лечение, които могат да се приложат преди лекарския преглед. 
• Хомеопатичните медикаменти са представени накратко с най-честите им клинични симптоми.

КЛОДЕТ РОШЕ практикува гинекология от 36 години. Тя преподава приложението на хомеопатия в гинекологията към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията (ЦОРХ) и е член на Медицинското гинекологично дружество в областта Рона-Алпи.


Цена: 6.00 лв 
Хомеопатично лечение на домашни любимци 

96 стр., меки корици 
Автор: Радослав Стефанов


Лекарства, дозировки и препорки за лечението на: заболявания на очите, ушите, храносмилателната, дихателната, отделителната и половата система, опорно-двигателния апарат, кожата, нервната система. Травми и наранявания, ваксинации, предпазване от заболявания, най-използваните хомеопатични лекарства.

Цена: 5.00 лв 
Хомеопатия за детето

192 стр., меки корици 
Автор: Жак Буле


ЖАК БУЛЕ е общопрактикуващ лекар и хомеопат вече повече от двадесет години. Той преподава в няколко факултета по фармацевтика и ръководи Центъра за обучение и развитие на хомеопатията (ЦОРХ). Автор е на няколко труда по хомеопатия. 
Тази книга дава практически съвети по хомеопатия, за да лекувате децата си (като допълнение към лекарските предписания и съветите на фармацевта). 
Азбучният ред, по който са подредени отделните рубрики, симптоми и медикаменти, улеснява работата с книгата. 
Към най-честите оплаквания или мотиви за консултация с лекар (УНГ, екзема, нарушения на съня, смущения в храносмилането...) са дадени полезни съвети и подходящо хомеопатично лечение, които могат да се приложат преди лекарския преглед. 
Хомеопатичните медикаменти са представени накратко с най-честите им клинични симптоми и техния произход.

Цена: 8.00 лв 
Хронични и често рецидивиращи заболявания

360 стр., меки корици 
Автор: Мариян Иванов


Д-р Мариян Иванов е специалист по вътрешни болести и хомеопатия.  
Преподавател е към Центъра за обучение и развитие на Хомеопатията в Париж. Асоцииран преподавател по хомеопатия към Катедра “Фармакология”, Медицински факултет към Медицински Университет – София. 
Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО). 
Защитил магистратура по “Здравен и социален мениджмънт: национални, европейски и интернационални перспективи” в Университета в Нант, Франция.  
Автор е на 17 книги, посветени на актуални и значими здравни проблеми, както и на редица публикации в специализирани и научнопопулярни вестници и списания у нас и в чужбина. 
Разработил и внедрил в своята работа „ВИП програма за самовъзстановяване и саморазвитие”, която по уникален начин съчетава духовни практики с природосъобразни методи и средства за постигане на оптимално физическо, психическо и душевно здраве.

Цена: 19.00 лв 
Хомеопатичен вадемекум

368 стр., меки корици 
Автор: Иван Несторов


Д-р Иван Несторов е специалист по детски болести, лекар-хомеопат, преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията (CEDH).  Ръководител на ЦОРХ – България. Член на Съвета по клинична ориентация на CEDH INTERNATIONAL - Париж, Франция. Председател на Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО). Автор на научни публикации в областта на инфекциозните болести, интензивната терапия, клиничната имунология, приложението на хомеопатията като комплементарен метод в лечението на редица заболявания, така и на книгата “Клинична хомеопатична материя медика”. 
Настоящият  “Хомеопатичен вадемекум” е удобен кратък наръчник, затвърждаващ и обогатяващ познанията на лекарите и  фармацевтите за хомеопатичните медикаменти и е ценно помагало в ежедневната им практика.


Цена: 14.90 лв 
Клинична хомеопатична материя медика 
896 стр. Твърда подвързия 
Автор: Иван Несторов 

Хомеопатията не е алтернативен, а комплементарен метод в медицината, обогатяващ терапевтичния арсенал на лекаря клиницист. Нещо повече – тя ни предоставя конструктивно-аналитичен модел на разсъждение за болестта като процес и за пациента като личност!  
В книгата „ Клинична хомеопатична материя медика” са представени  всички 243 хомеопатични медикамента, налични на фармацевтичния ни пазар. Изчерпателно са разгледани клиничните им  показания, допълнени с лекарствени взаимоотношения. Това я прави ценно помагало в ежедневната практика на лекаря хомеопат и  дава възможност  да се популяризира този терапевтичен метод в полза на пациента и обществото като цяло.


Цена: 30.00 лв 
Семеен наръчник по хомеопатия 
256 стр.,  меки корици 
Автор: Ален Орвийор

Хомеопатията е напълно природосъобразен метод на лечение с доказана ефективност и при това без странични ефекти. Изключително популярният “Семеен наръчник по хомеопатия” на д-р Ален Орвийор:

  • представя пълен списък на заболяванията с техните типични симптоми, чрез които да ги разпознаем;
  • дава описание на всички основни хомеопатични лечебни средства и указания за тяхното приложение в различни стадии на протичането на болестта;
  • предлага съвети за самолечението на редица съпътстващи всекидневния ни живот болежки, както и случаите, когато все пак е наложителна консултацията с опитен специалист;
  • разкрива нашия личен хомеопатичен профил чрез много подробен тест.
Д-р Ален Орвийор е генерален секретар на Международната организация на лекарите хомеопати, с голям принос в обучението на хиляди квалифицирани специалисти и утвърждаването на хомеопатията в цял свят. Автор е и на поредица книги с огромен успех сред широката публика.

Цена: 12.00 лв 
Хомеопатични закачки 
48 стр.,меки корици 
Автор: Драгомир Грудев
Написването на тази книга се дължи на идеята на няколко приятели, лекари хомеопати, да съчинят песнички, които могат да се пеят на маса – като хумористични извадки от текстове, срещащи се в някои стари Материя Медика.

Цена: 3.80 лв