Адреси за контакти

Контакти с членове на управителния съвет на БМХО

Д-р Петко Загорчев

Д-р Петко Загорчев

Председател на БМХО

0889 917506
Д-р Зорка Угринова

Д-р Зорка Угринова

Главен административен секретар

0887 253389
Д-р Слави Филчев

Д-р Слави Филчев

Заместник председател по научната част

Доц. Людмил Пейчев

Доц. Людмил Пейчев

Член координатор за регион Пловдив

Д-р Райна Томова

Д-р Райна Томова

Заместник председател по административните въпроси и връзки с обществеността

Д-р Антоанета Пандурска

Д-р Антоанета Пандурска

Член координатор за регион Плeвен

Д-р Иван Енев

Д-р Иван Енев

Главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение

Д-р Мариян Иванов

Д-р Мариян Иванов

Член на управителния съвет

Българска Медицинска Хомеопатична Организация

гр. София, пк 1407

ул. "Рилски езера", бл. 15, вх. А, ап. 1

тел.: 02 968 19 12, 0888 148 912

е-mail: bmhobg@gmail.com