БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Кандидатствай за членство

Всички полета с * са задължителни.

Данни на кандидата

Документи

диплома * (Размер до 2М png, jpeg, pdf)
копие от платежно нареждане за платена членска такса *
(Размер до 2М png, jpeg, pdf)