КАКВИ СА ЛЕКАРИТЕ-ХОМЕОПАТИ?

Лекарят-хомеопат е този, който след завършване на медицина е допълнил обучението си чрез задълбочено изучаване на хомеопатията. Обикновено това обучение трае две или три години след приключване на обучението по медицина.
В България, а и по света, има за съжаление лица без медицинско образование, които след обучение започват да практикуват хомеопатия, въпреки че съгласно Закона за здравето право да практикуват този лечебен метод имат само лекари.
Българската медицинска хомеопатична организация смята, че е опасно да пациентите да се обръщат към нелекари, защото липсата на медицинско образование може да доведе до пропускане на правилната диагноза, до забавяне на лечението и до тежки, дори фатални последици за болните. Например едно главоболие може да е проява на функционално страдание, подлежащо на лечение с хомеопатични лекарства, но може да е проява на сериозно ендокринно, съдово или онкологично заболяване, подлежащо на лечение с хирургични методи, лъчелечение или друг вид конвенционално лечение.
Не всички болести изискват продължително обучение по хомеопатия.
Понякога Вашият лекар може да Ви предпише хомеопатично лекарство дори без такова обучение, ако е информиран за показанията и възможностите на хомеопатичното лечение при това заболяване. Например, за лечение на афти при деца се изписват няколко хомеопатични лекарства, които нерядко самите пациенти познават: Mercurius solubilis, Borax, Sulfuricum acidum и още две-три. Възможно е лекарят да познава показанията за тези лекарства и очаквания ефект и да ги предпише дори без да е обучаван продължително време за лекар-хомеопат.
Най-често знанията на лекарят-хомеопат са нужни за повтарящи се и рецидивиращи функционални болести, а така също и за болести, при които се налага комбинация от множество лекарства.
Лекарят-хомеопат не изключва използуването на други терапевтични методи или медицински концепции.

Хомеопатията дава възможност на всеки лекар да разшири своите терапевтични възможности.

Хомеопатичният метод, както и всеки терапевтичен метод изисква диагностика и личен разговор с лекуващия лекар.